Lịch khám bệnh

LỊCH KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM 26A, TRỰC BUỒNG

(Tuần từ 19/12/2016 đến 23/12/2016)

KHOA RĂNG HÀM MẶT

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
KHÁMTHỦ THUẬTKHÁMTHỦ THUẬTKHÁMTHỦ THUẬTKHÁMTHỦ THUẬTKHÁMTHỦ THUẬT
SÁNGLANNGÀ,
PHƯƠNG,
DŨNG
HOANHƯƠNG,
DŨNG,
KHÁNH,
CẨNNGÀ,
KHÁNH,
DŨNG
LANNGÀ,
PHƯƠNG,
KHÁNH
PHƯƠNGDŨNG,
NGÀ,
CẨN
CHIỀULANNGÀ,
PHƯƠNG,
DŨNG
HOANHƯƠNG,
DŨNG,
KHÁNH,
DŨNGNGÀ,
KHÁNH,
CẨN
NGÀLAN,
PHƯƠNG,
KHÁNH
DŨNGPHƯƠNG,
NGÀ,
CẨN
TỰ NGUYỆN A, KHÁM S,HOAN
(S)
HOAN
(C)
CẨN
(S)
CẨN
(C)
LAN
(S)
LAN
(S)
HOAN
(S)
HOAN
(S)
CẨN
(S)
LAN
(C)
TRỰC BUỒNGHOANCẨNLANDŨNGCẨN
GIAO BAN BVPHƯƠNGDŨNGNGÀ

 

xem lick